Om Sætre Maritime Skole

Sætre Maritime Skole drives som et hobbyforetak i tillegg til ordinær jobb. Jeg er født og oppvokst i Risør og båtliv har vært en sentral del av livet mitt helt fra jeg var liten. I oppveksten dro vi på lange båtferier hver sommer og i voksen alder har jeg fortsatt denne tradisjonen sammen med min egen familie. Jeg har mye erfaring fra ulike motorbåter, men hadde også i også en periode en seilskøyte som ble brukt både som fritidsbåt og som permanent bolig. Siden 2009 har jeg vært bosatt med min familie i Sætre – et glimrende utgangspunkt for å dyrke interessen for det maritime miljø!

Jeg er utdannet vernepleier og har videreutdanning innenfor pedagogikk og  læringspsykologi. Jeg har også lederutdanning på masternivå. Jeg har lang erfaring fra arbeid med barn og ungdom og bred erfaring som veileder og kursholder. Jeg har mange års erfaring fra skoleverket, blant annet som leder for en alternativ ungdomsskoleavdeling der båt og friluftsliv hadde en sentral plass i undervisningen. Jeg har også flere års erfaring som virksomhetsleder og jobber nå til daglig som rådgiver i Asker kommune.

Av maritime sertifikater utover båtførerprøven har jeg Fritidsskippersertifikat D5L, VHF/SRC sertifikat, GSK sikkerhetskurs og PADI dykkersertifikat. Jeg elsker livet på sjøen året rundt – enten det er om bord i et større fartøy eller i en liten kajakk!

Jeg driver Sætre Maritime Skole fordi jeg ønsker å bidra til at flere får oppleve gleden ved å ferdes til sjøs på en trygg og sikker måte!

Maritim hilsen Sverre Vig Hellerdal