Om Sætre Maritime Skole

Sætre Maritime Skole er et enkeltmannsforetak som eies og drives av undertegnede. Jeg er født og oppvokst i Risør og båtliv har vært en sentral del av livet mitt allerede fra barnsben av. I oppveksten dro vi på lange båtferier hver sommer og i voksen alder har jeg fortsatt denne tradisjonen sammen med min egen familie. Jeg hadde også i en periode en seilskøyte som permanent bolig. Siden 2009 har jeg vært bosatt med min familie på Sætre – et glimrende utgangspunkt for å dyrke interessen for det maritime miljø!

Jeg er utdannet vernepleier og har videreutdanning innenfor pedagogikk, læringspsykologi og ledelse. Jeg har lang erfaring fra arbeid med barn og ungdom og jeg har bred erfaring som veileder og kursholder. Jeg har mange års erfaring fra skoleverket, blant annet som leder for en alternativ ungdomsskoleavdeling der båt og friluftsliv hadde en sentral plass i undervisningen.

Av maritime sertifikater utover båtførerprøven har jeg Fritidsskippersertifikat D5L, VHF/SRC sertifikat, GSK sikkerhetskurs og PADI dykkersertifikat. Jeg elsker livet på sjøen året rundt – enten det er om bord i et større fartøy eller i en liten kajakk!

Jeg har etablert Sætre Maritime Skole fordi jeg ønsker å bidra til at flere får oppleve gleden ved å ferdes til sjøs på en trygg og sikker måte!

Maritim hilsen Sverre Vig Hellerdal