Betingelser

Følgende vilkår/betingelser gjelder ved påmelding til kurs:

  • Påmelding til kurs er bindende fra det øyeblikket du melder deg på.
  • Kursene har begrenset antall plasser og vi tar forbehold om at det er ledig plass, samt at kurset får tilstrekkelig antall deltakere til å startes opp.
  • Dersom du etter påmeldingen skulle bli forhindret fra å delta, må du snarest gi beskjed til Sætre Maritime Skole om dette. Ved avmelding inntil 14 dager før kursstart settes et avmeldingsgebyr på 10% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart settes et avmeldingsgebyr på 50% av kursavgiften. Ved avmelding etter at kurset har startet, eller ved å ikke møte til påmeldt kurs, eller ved å avbryte kurset underveis betales full kursavgift. Ved dokumentert sykdom (legeerklæring) eller andre dokumenterte prekære hendelser som var umulig å forutse betales ingen avmeldingsgebyr, og kursavgiften refunderes i sin helhet.
  • Kursavgift som er innbetalt for kurs som ikke kommer i gang refunderes i sin helhet.
  • Under praktisk båtførerkurs må både elever og deres båt selv være forsikret, dette ansvaret pålegges deltakerne. Kursarrangør står ikke ansvarlig for skader på båt/materiell eller personer under praktisk båtkurs. Båtens eier/disponent er til enhver tid fører av fartøyet, med ansvar og myndighet for hele båten.

Tilbake til påmelding